UNIVERZITET U NIŠU RASPISUJE KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA

NA UNIVERZITETU SARLANDA U SARBRIKENU (NEMAČKA)   Konkurs je produžen do 23. februara 2018! 

Ko se može prijaviti na konkurs? 

Studenti osnovnih i master studija Filozofskog fakulteta (Jezici i književnost)   Studenti osnovnih i master studija Pravnog fakulteta
* Studenti na 1. godini osnovnih studija nemaju pravo da se prijavljuju na ovaj konkurs!

POČETAK STUDIJSKOG BORAVKA ZA STUDENTE: letnji semester 2018 
Trajanje boravka za studente na Univerzitetu u Sarbrikenu: 5 meseci  Iznos mesečne stipendije za životne troškove za studente je 800 evra, a korisniku sleduje i jednokratna  nadoknada putnih troškova (iznos stipendije je određen programom Erasmus+ kada studenti iz partnerske  zemlje kao što je Republika Srbija putuju u drugu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Nemačka).

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru  programa Erasmus+. 

 
Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata:

  1. Motivaciono pismo na engleskom jeziku, potpisano (1 stranica)
  2. Biografija studenta na engleskom jeziku
  3. Preporuka: koristiti Europass model
  4. Prepis ocena (Transcript of Records) sa fakulteta preveden na engleski jezik od strane ovlašćenog  sudskog prevodioca
  5. Dokaz o znanju engleskog jezika
  6. Kopija pasoša (skenirana)
  7. Learning Agreement (u prilogu) Prilog: Student Learning Agreement
  8.  Prijave sa dokumentacijom u PDF formatu dostaviti putem E‐mail‐a na obe adrese:  ‐ Prof. dr Ivica Manić, institucionalni ERASMUS+ koordinator: ivica.manic@elfak.ni.ac.rs  ‐ Jelena Čivljak, Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu:  civljak@ni.ac.rs  sa napomenom Prijava za Erasmus+ ICM boravak na Univerzitetu Sarbrikenu.
  9. Osim toga, molimo kandidate da od svog Administrativnog koordinatora za mobilnost na fakultetu  (https://www.ni.ac.rs/en/studies‐and‐admission/contact‐persons) OBAVEZNO zahtevaju  da  njihove  prijave  sa  pratećom  dokumentacijom  postave  na  Monitoring  platformu  za  program  mobilnosti  Univerziteta u Nišu.Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BITI RAZMATRANE!  ROK: 23. februar 2018. godine do 15:00 časova.
  10. Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Kancelarije  za međunarodnu saradnju i Institucionalnog koordinatora za Erasmus+ Univerziteta u Nišu biće dostavljene  Univerzitetu u Sarbrikenu kao nominacije za studijski boravak. Nominovani kandidati potom podnose svoje  prijave direktno Univerzitetu u Sarbrikenu koji vrši konačan izbor shodno broju stipendija namenjenih  Univerzitetu u Nišu.