Jezik Srpski

Na konkurse za oglašene slobodne radne pozicije se prijavljuje znatno veći broj kandidata nego ranije, a istraživanja o procesu regrutacije i selekcije bez strukture i specifičnih veština govore sledeće:
– dva od tri kandidata neće ispuniti očekivanja u prvoj godini rada
– dva od tri kandidata bi radije radila na nekom drugom mestu
– 95 od 100 kandidata bi bilo sklono „preterivanju“ u biografiji kako bi dobili posao
– većina odluka o angažovanju se donosi brzo, u prvih 5 minuta intervjua

Kome je trening namenjen:
– Poslodavcima koji žele da ovladaju profesionalnim veštinama izbora kandidata
– Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
– Kadrovskim službama i kadrovskim administratorima
– Odeljenjima za korporativne komunikacije
– Odeljenjima kvaliteta
– Predstavnicima menadžmenta malih i srednjih preduzeća
– Svima onima koji žele da nauče kako intervjuisati i odabrati najbolje kandidate za svoje kompanije

Sadržaj treninga:
Prvi radni dan
– Kako kreirati opis posla i ogas za slobodno radno mesto
– Regrutacija kandidata i oglašavanje slobodne radne pozicije
– Predselekcija kandidata na osnovu primljenih biografija
– Selekcija kandidata (testiranje; intervju)
– Testovi kao tehnika selekcije kandidata
– Intervju kao tehnika selekcije kandidata
– Kako sastaviti pitanja za intervju
– Tipične greške intervjuera
– Evaluacija odgovora kandidata
– Kreiranje rang liste kandidata

Drugi radni dan
– Ispitivanje profesionalnih sklonosti
– Istraživanje tokom razgovora radnih stilova kandidata
– Praćenje i primećivanje promena u ponašanju tokom razgovora
– Elementi neverbalne komunikacije
– Tumačenje neverbalne komunikacije
– Praćeenje i vođenje komunikacije
– Kako tumačiti nepotpune informacije i saznati više
– Prepoznavanje filtera razmišljanja
– Istraživanje izvora motivacije i načina delovanja

Koristi za Vas i organizaciju:
– Stečene veštine kreiranja opisa i oglasa za radnu poziciju
– Usvojene tehnike predselekcije kandidata
– Usvojiti tehnike selekcije kandidata
– Dobijete konkretne alate kako izvršiti proveru kandidata
– Dobijate konkretne alate za evaluaciju odgovora kandidata
– Ukazane mogućnosti na greške i zamke prilikom selekcije

Metode rada: Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trajanje treninga: Trening dva radna dana u trajanju od osam sati sa pauzama za kafu i ručak.

Trener: Uglješa Atanacković, sertifikovani poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije. Poseduje višegodišnje trenersko i konsultantsko radno iskustvo u korporativnom i civilnom sektoru, od 2011. osnivač i konsultant u agenciji ROAD HR sa preko 350 realizovanih treninga i radionica. Sertifikovani Wingwave i MagicWords Coach Beser-Siegmund Instituta iz Hamburga. Sertifikovani Business Coach European Coaching Association. Sertifikovani hipnoterapeut International Hypnosis Association. U svom radu koristi pored velikog broj trenerskih tehnika koristi i preko 45 koučing tehnika koje podstiču lični razvoj i korporativne promene a proistekle su iz NLP-a, transakcione analize, geštalt psihoterapije, kognitivno bihevijoralne terapije i drugih pravaca.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.

Cene karata

Cena treninga na upit.