Velika greška je upuštati se sa komšijama, prijateljima ili rođacima u bilo kakav razgovor o sopstvenim bračnim problemima. Pretpostavimo da se supruga obrati  prijateljici rečima : “Marko mi nikada ne daje novac. Prema mojoj majci se užasno ponaša, preterano pije i neprestano vređa i zlostavlja ukućane.”

Kao posledica takvog njegovog držanja, supruga ga omalovažava i osuđuje u svakom razgovoru sa komšijama, prijateljima i rođacima. Pred javnošću je izgubio lik idealnog muža.

O svojim bračnim problemima raspravljajte isključivo kada ste nasamo ili u prisustvu profesionalnog, obučenog bračnog savetnika. Zbog čega biste navodili ljude oko sebe da steknu negativno mišljenje o vašem braku? Pored toga, ukoliko uporno ponavljate i ističete mane svog bračnog druga, začećete upravo takve osobine u sebi. Ko misli i oseća? Vi! A čovek je upravo ono što misli i oseća.

Rođaci će vam po pravilu dati pogrešan savet, zasnovan na predrasudama, jer nisu objektivni.

Dobro je imati na umu činjenicu da nema dvoje ljudskih bića koja su u stanju da žive pod istim krovom bez trzavica, sukoba karaktera, razdoblja bola i napetosti. Prijateljima nikada ne otkrivajte tmurnu stranu svoga braka. Zadržite svađe za sebe. Uzdržite se od svakog kritikovanja i osuđivanja svog bračnog druga.

Autor: Sandra Svetozarević