Mi živimo u eri instant rešenja. Ako naša očekivanja nisu ispunjena “sad i ovde”, imamo snažan poriv da odustanemo. To posebno važi za mlađe od četrdeset godina. Prerano napuštamo poslove, obrazovne programe, međuljudske odnose i duhovno traganje.

Dosta energije trošimo na pokušaje da izbegnemo iskušenja, ali upravo ona mogu biti blagoslov za nas. Loše okolnosti pomažu nam da razvijmo izdržljivost, a izdržljivost je snažno oružje u našem arsenalu karakternih osobina.

Zahvaljujući izdržljivosti naša vizija može postati stvarnost. Bez nje vizije nisu ništa više od sanjarenja. Izdržljivost je jedna od najvažnijih karakternih osobina, ali se ona ne može osvojiti na lutriji i ne može se kupiti. Izdržljivost izgrađujete kada učite kako da prevaziđete tačke odustajanja.

U vreme naših baka i deka odustajanje se smatralo nečasnim, ali danas je to nešto uobičajeno.

Čemu nastavak borbe, pitate se možda, ako niko više danas nema želju da pliva uzvodno? Zašto se jednostavno ne prepustiti i uklopiti u moralnu dekadenciju koja preovladava danas?

Pogledajte jedan pizor: muž i žena se ne slažu. Tenzija raste. Na vrhuncu svađe žena iznenada udara žestok šamar svom suprugu, okreće se i izlazi iz kuće bučno zalupivši vrata za sobom. I polovina supruga pred TV ekranima pomisli :”To je ono što želim da uradim.”

Gledajući ovo mi ne mislimo o tome kako je žena sada razvedena od svog muža, a njihovo dete više ne živi sa ocem. Ono što se prikazuje je samo slatko olakšanje i brzi izlazak iz teške situacije.

Međutim, Božija istina ruši ta naša pogrešna vrednovanja. Bog govori o drugačijem sistemu vrednosti. “Blago čoveku koji pretrpi iskušenje” (Jakov 1,12) “Ko istraje do kraja, taj će biti spasen” (Matej 24:13).

Svetla i muzika ne bi trebalo da naglašavaju one koji odustaju već one koji, kada pomisle da ne mogu da naprave više ni jedan korak, stegnu zube i kažu : “Uz Božiju pomoć nastaviću dalje.”

To je trenutak u kome sa neba zasija svetlost i prolome se anđeoski horovi. Tada obični ljudi kao Vi i ja postanu posebni u Božijim očima.

Sandra Svetozarević