Zahvaljujući stipendiji Saharov, koju dodeljuje Evropski parlament, 14 aktivista za ljudska prava iz trećih zemalja imaće priliku da pohađa dvonedeljni intenzivni trening u Briselu i Evropskom međuuniverzitetskom centru za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC) u Veneciji.  Obuka se od 2016. organizuje jednom godišnje na inicijativu Mreže za dodelu Nagrade Saharov koja je predložena na jubilarnoj 25. Konferenciji Nagrade Saharov.

Aktivisti za ljudska prava će u okviru programa obuke produbiti znanje o međunarodnim i evropskim okvirima, politikama i mehanizmima za zaštitu ljudskih prava i unaprediti kapacitete za zagovaranje ljudskih prava i iniciranje pozitivnih promena u toj oblasti.

Osim učešća u obuci, stipendisti će doprineti razvoju mreže stipendista Nagrade Saharov u cilju razmene najboljih praksi, širenja stečenog znanja i podizanja svesti o Nagradi i mreži Saharov; imati priliku da budu u toku sa radom Evropskog parlamenta i održe kontakt sa delegacijama EU u svojim zemljama.

Program u Briselu je usredsređen na politike i alate EU za podršku aktivistima za ljudska prava, pristup sredstvima za aktiviste, razvoj komunikacijskih veština i podizanje svesti o specifičnim bezbednosnim izazovima aktivista u području ljudskih prava.

Osim toga, program podrazumeva sastanke sa poslanicima Parlamenta, zvaničnicima iz institucija EU i nevladinim organizacijama u Briselu.

Stipendisti će takođe imati priliku za individualne aktivnosti zagovaranja i umrežavanja.

Ove godine program uvodi novitet: naime, stipendisti će učestvovati u sastancima sa dobitnicima Nagrade Saharov, budući da će u Briselu boraviti u trenutku kada se održava 30. jubilarna Konferencija Nagrade Saharov.

Stipendisti će u Veneciji pohađati Venecijansku školu EIUC za ljudska prava koja kombinuje akademsku nastavu sa razmenom iskustava stipendista sa međunarodnom grupom studenata na smeru za ljudska prava. Cilj je razvoj znanja o međunarodnom pravu, instrumentima i mehanizmima u oblasti ljudskih prava i kao i njihovom korišćenju u svrhu podsticanja promena na terenu.

Među predavačima su ugledni akademici, predstavnici vodećih nevladinih organizacija za ljudska prava, dobitnici nagrade Saharov kao i poslanici Evropskog parlamenta.

Kandidati bi trebalo da imaju dokazano iskustvo u kampanjama za ljudska prava u nevladinim ili drugim organizacijama ili u ličnom svojstvu.

Pored toga, potrebno je i dobro poznavanje engleskog jezika, kako bi mogli da prate i učestvuju u grupnim diskusijama i radionicama u Briselu i Veneciji.

Odabir stipendista vrši se na osnovu navedenih kriterijuma uz poštovanje načela o jednakoj zastupljenosti oba pola kao i zastupljenosti različitih geografskih područja i pitanja iz oblasti ljudskih prava.

Stipendija pokriva putne troškove, smeštaj u Briselu i Veneciji i džeparac. Konkurs je otvoren od 5. februara na internet stranici mreže za Nagradu Saharov, a rok za podnošenje prijava je 26. februar 2018.

Ovde  možete preuzeti nacrt preliminarnog programa obuke u okviru stipendije Saharov za 2018.