Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je 2015. godine kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u
naučno-istraživačkom radu.

Trećim po redu konkursom biće dodeljeno osam (8) stipendija/grantova po 600.000,00 RSD mladim naučnicima i naučnicama sa ciljem realizacije naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka, i to:
 medicine
 farmacije
 biologije
 hemije, i
 multidisciplinarna istraživanja u navedenim oblastima.

Konkursom se podržavaju fundamentalna naučna istraživanja i projekti zasnovani na rezultatima naučnih istraživanja koji imaju za cilj povezivanje naučne zajednice sa privredom.
Kompanija Filip Moris je na globalnom nivou u poslednjih 10 godina angažovala više od 400 naučnika i stručnjaka i uložila više od 3 milijarde dolara u naučna istraživanja i razvoj potencijalno manje
štetnih alternativnih proizvoda namenjenih punoletnim pušačima, čime na svom primeru pokazuje da spoj naučnih postignuća i privrede predstavlja ključ za razvoj društva u celini.

Program „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih ulaganja kompanije Filip Moris u Srbiji, koja su posvećena osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije. Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno-odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju lokalne zajednice od 2004. godine, koji kao rezultat već imaju veliki broj ideja realizovanih kroz društvenoodgovorne projekte. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada je u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljeno 385 stipendija, 700 startup grantova, i realizovano je 99 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica.
Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Da biste postali jedan od stipendista programa „Pokreni se za nauku” 2017/18. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:
1. da ste doktorirali nakon 1. januara 2011. godine
2. da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji         3. da aplicirate svojim tekućim ili novim naučno-istraživačkim radom
4. da imate stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Da bi Vaš projekat dobio grant u okviru programa „Pokreni se za nauku” 2017/18. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:
 za pojedince: da su na doktorskim studijama ili da su doktorirali nakon 1. januara 2011. godine
 za pravna lica i neformalne grupe: da je vođa tima na doktorskim studijama ili da je doktorirao/la
nakon 1. januara 2011. godine
 da aplicirate sa novim projektom koji se realizuje na nacionalnom ili lokalnom nivou
 dodatno: za pojedince i članove neformalnih grupa uslov je da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati projekte koji prolaze u drugi krug.

Kriterijumi za pregled i ocenu su:
1. naučna zasnovanost projekta
2. kvalitet predloženog projekta
3. društveni značaj projekta.

Drugi krug selekcije podrazumeva intervju nosilaca projekata sa članovima komisije (za timove, potrebno je prisustvo svih članova). Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o projektima koji će biti podržani.

Članovi stručne komisije su:
 prof. dr Gordana Matić, Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
 prof. dr MIroslava Nikolić, Poljloprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu- u penziji
 prof. dr nada Majkić-Singh, Farmaceutski fakultet Univerzitet u Beogradu
 prof. dr Zoran Vujčić, Hemijksi fakultet Univerzitet u Beogradu
 doc. dr Dragan Milić, Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu
Konkurs traje do 1. aprila 2018. godine.