Ceniti sebe znači voleti sebe. S tog mesta dolazi ljubav za druge. Osećaj vrednosti je poput novca koji imate na bankovnom računu-ako se cenite, onda zapravo možete nešto da date drugima. Ako se ne cenite, nema izvora iz kojeg biste mogli da crpite. Dakle, šta to treba ceniti? Ako se razmišljajući o sebi, zapitate : “Šta bi neko na meni voleo?”, jedini odgovor koji zadovoljava jeste: “Mene.” Ljudi koji mogu tako da odgovore stavljaju naglasak na ono što jesu, a ne ono što čine.

Lista naših dostignuća uvek je konačna. Naša dobra dela negde završavaju. Ono što društvo u nama ceni često je zasenjeno onim što od drugih skrivamo. Ako se cenimo zbog onoga što činimo-naši uspesi, dobra dela, društveni ugled-opseg naše ljubavi je sužen. Ljudi koji sebe cene gotovo isključivo zbog onoga što čine neće imati sopstvenu ljubavnu priču, jer žive u izvitoperenim uverenjima.

Razvijte nesalomivu vezu sa samim sobom. Sopstvo je izvor ljubavi. Ljudi koji žive svoju ljubavnu priču su ovu poruku dobro savladali.

Autor: Sandra Svetozarević