Student ste i želite da nastavite studije u Parizu, Bordou, Nici ili nekom drugom univerzitetskom gradu u Francuskoj?

Ostvarite svoju zamisao zahvaljujući stipendiji koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji!
Svake godine oko pedeset studenata iskoristi ovu finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj od 3500 visokoškolskih ustanova u Francuskoj.
Konkurs za stipendije 2018-2019. otvoren je do 16. marta 2018.

Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija:
master 2-sve oblasti
master 2-stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
doktorat u komentorstvu
post master program Kopernik
stipendija za Nacionalnu visoku školu lepih umetnosti (ENSBA)

kofinansirane stipendije.

Podnošenje kandidatura:
Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd
vesna.adamovic@institutfrancais.rs
Uslovi i kriterijumi nalaze se na stranici Stipendije francuske vlade i na sajtu http://www.serbie.campusfrance.org/
Pratite i fejsbuk stranicu Campus France Serbie / Studirajte u Francuskoj

Uslovi i kriterijumi nalaze se na:

Stipendije francuske Vlade

 i na
http://www.serbie.campusfrance.org/