Kralj koji nije verovao u Božiju dobrotu, imao je roba koji bi u svim okolnostima uvek rekao: ”Moj kralju, nemojte biti obeshrabreni, jer sve što Bog čini je savršeno. On nikad ne greši!”

Jednog dana je otišao u lov i divlja životinja je napala kralja. Njegov rob je uspeo ubiti životinju, ali nije uspeo sačuvati svoje veličanstvo da ne izgubi prst.

Ljut i bez imalo iskazivanja zahvalnosti što je spašen, plemić upita: ”Je li Bog dobar? Ako je dobar, ja ne bih bio napadnut i ne bih izgubio prst.”
Rob mu odgovori: ”Moj kralju, uprkos svemu, ja vam samo mogu reći da je Bog dobar, i On zna zašto se to dogodilo. Sve što Bog čini je savršeno. On nikada ne greši!”
Besan zbog odgovora, kralj je naredio hapšenje svog roba.

Kasnije, kralj je otišao u lov, ali ovog puta sam. Uhvatili su ga divljaci koji su obavljali žrtvovanja ljudi.
Na oltaru i spremni da žrtvuju plemića, divljaci su otkrili da njihova žrtva nema jedan prst. U skladu s njima (njihovim običajima), samo cela osoba sa svim svojim delovima može biti ponuđena bogovima. Kralj bez prsta se smatrao lošom žrtvom za njihove bogove. Stoga su oslobodili kralja.

Nakon povratka u palatu, kralj je naredio da se oslobodi rob. Radosno je primio roba, rekavši mu: “Bog je zaista bio dobar prema meni! Gotovo su me ubili divlji ljudi, ali zbog toga što nemam jedan prst su me oslobodili.

Ali imam jedno pitanje: ako je Bog tako dobar, zašto je dopustio meni da tebe stavim u zatvor?
Rob je odgovorio, Moj kralju, da sam ja išao s tobom u lov, mene bi žrtvovali, jer ja nisam bez jednog prsta. Zapamti da sve što Bog čini je savršeno. On nikada ne greši. On je tebi dao da me staviš u zatvor kako ja ne bih išao s tobom u lov.

Mi se često žalimo o životu, i negativnim stvarima koje nam se događaju, zaboravljajući da ništa nije slučajno i da sve ima svoju svrhu.
Svako jutro, predaj svoj dan Bogu, nemoj biti u žurbi.

Pitaj Boga da nadahnjuje tvoje misli, vodi ono što radiš, i ublažuje tvoje osećaje.

I nemoj biti uplašen/uplašena. Bog nikada ne greši!
Znaš li zašto je ova poruka za tebe? Ja ne znam, ali Bog zna, jer on nikada ne greši…
Božiji put i Njegova reč su savršeni, bez grešnosti. On je put svima onima koji veruju u Njega, kao što kaže u Drugoj knjizi Samuilovoj (Samuel) 22:31.

Šta ćeš ti učiniti s tom porukom, na tebi je. Neka Bog postavi u tvoje srce želju da je pošalješ nekome. Bog zna zašto je izabrao tebe da primiš tu poruku. Molim te blagoslovi nekoga s njom.

Bog nikada ne greši!

I sve se dešava sa razlogom!

Photo: pixabay.com