Upravo sam završio razgovor sa mladim trgovcem, čiji je prosečni godišnji prihod oko 25.000 dolara. Istakao je da prilikom prodaje prvenstveno misli na uslugu i da uvek pokušava da njegov kupac zaradi ili bar uštedi novac, da nikada ne vara kupce ni na koji način. Zatim je izjavio da nikada ne pokušava da „uvali“ kupcu robu za koju smatra da neće moći da je koristi.

Kada ne može da zadovolji potrebe kupca, po njegovim rečima, šalje ga kod drugog proizvođača koji ima ono što taj kupac želi. To je za njega jednostavno zlatno pravilo koje uvek primenjuje. Sve njegove mušterije to beskrajno cene. Izgubio je mnogobrojne narudžbine zbog toga, ali je zato njih obezbedio stotine drugih, i njegova godišnja plata je veća nego bilo kog drugog trgovca u toj firmi.

Iskrenost, poštenje i dobra volja tog mladića prenose se u podsvest njegovih mušterija i zauzvrat mu donose poverenje i samopouzdanje. Primena tog zlatnog pravila je tajna njegovog uspeha u prodaji kao i njegovog kasnijeg napredovanja do nivoa direktora.

Prava tajna je u tome da prema svojim mušterijama treba da se odnosite onako kako biste želeli da se one odnose prema vama, da je situacija obrnuta. Recite svom klijentu, mušteriji ili kupcu vaše kuće ili zemljišta ono što biste vi voleli da vam se kaže da kupujete njihovu robu ili zemljište. Ako tako postupate, čitav svet i sve što je u njemu želeće da vam čine dobro i vi ćete postići nečuveni uspeh kao prodavac.

Photo: pixabay.com
Izvor teksta: http://www.sibilarea.com/