Često srećemo ljude koji dosta paze na svoj fizički izgled, ali je podjednako potrebno poraditi na našem umu, jer nas on upravo dovodi od tačke A do tačke B. Potrebno je svakodnevno raditi na tome da podesimo naš mentalni sklop na pravi način razmišljanja, dobitnički način. Jedan mišić tog mentalnog sklopa na kome bismo posebno trebali poraditi je da usvojimo naviku da blagosiljamo druge.

Zašto je to važno?

Uzrok siromaštva je stanje uma. Verujte i shvatite da su svi resursi imetka Beskrajnog pred vama i da traže da se izraze kroz vas. Mnogi ljudi imaju ideju ili kod njih preovlađuje misao da ništa istinski nije njihovo i da oni moraju da trče za imetkom, inače će ga izgubiti.

Blagoslavite one čiji su prosperitet, uspeh i veliko bogatstvo izazvali vaše uznemirenje i zavist, i molite se da oni postanu još uspešniji i blagosloveniji na svaki način koji se može zamisliti. Ako to radite, izlečićete svoje stanje uma.

Blagosiljajući i želeći drugima prosperitet, i vi ćete biti blagosiljani i uspešni. Zbog toga bogatiji postaje još bogatiji, a siromašan još siromašniji. Ovi drugi su obično puni zavisti i mržnje, a te negativne emocije izazivaju sve veći gubitak prihoda.

Drugim rečima, nas u napredovanju ne sprečava zla sudbina, već stanje našeg uma.

Molitva za prevazilaženje zavisti i mržnje

Znam da su mi svi ljudi braća i sestre. Svi mi imamo zajedničkog Oca. Svakome želim zdravlje, sreću, obilje, i svu milost i bogatstvo života. To stvarno mislim. Iskrena sam. Znam da ono što želim drugima, želim i sebi i da kada blagosiljam druge, blagosiljam i sebe. Ljubav Boga protiče kroz mene ka čitavom čovečanstvu. Blagosiljam sve one koji su bogatiji od mene, kao i one koji me kritikuju , i o meni loše pričaju. Srećna sam kad vidim da svi ljudi sa kojima sarađujem uspevaju i napreduju. Otvaram prozore i vrata svog uma i puštam da uđu Nebeska bogatstva. Ljubazna sam sa svima. Molim se da Božija bogatstva preplave um i srce svih ljudi. Zahvalna sam Bogu. Ovo je predivno!

Autor : Sandra Svetozarević