Svojevremeno se u Engleskoj pojavio piručnik namenjen rukovodiocima raznih firmi, da lakše odaberu saradnike, u kojem stoji ovo:

„Umesto da gubite vreme sa raznim anketama i testovima, dovedite kandidate u restoran na ručak.

Onaj kandidat koji jede sporo, pažljivo, dobar je kao organizator.

Onaj koji se otvoreno naslađuje hranom, znači da je uveren u svoje snage.

Kandidat koji je lišen apetita – prema poslu će se odnositi ravnodušno.