Duhovni mir i radost ne zavise od toga ko smo, gde se nalazimo i šta posedujemo, nego isključivo od našeg duhovnog stava prema životu. Spoljašnji uslovi nemaju mnogo veze sa tim hoćemo li biti srećni ili ne.

Kada je oslepeo, engleski pesnik John Milton je napisao:

“Duh je sam svoj gospodar; on u sebi može Raj stvoriti od pakla, pakao od raja.”

Napoleon i Helen Keller savršeno ilustruju Miltonovu misao. Napoleon, koji je imao sve za čim čovek može žudeti-moć, bogatstvo i slavu-izjavio je na Sv. Heleni : “Nikada u životu nisam doživeo šest srećnih dana”, a Helen Keller, slepa i gluvonema devojka je rekla :”Život je predivan.”

Ništa ne može vam doneti mir osim vas samih!

Grčki filozof Epiktet je rekao da bi otklanjanju pogrešnih misli iz svesti trebalo poklanjati više pažnje nego odstranjivanju tumora i čireva iz tela. Moderna medicina upravo potvrđuje Epiktetove reči, jer je ustanovljeno  da četiri od pet pacijenata pati od bolesti čiji su uzročnici emocionalne prirode. To često važi i za prividno organske smetnje. Na kraju se sve svodi na neprilagođenost životu i njegovim problemima.

Možete izmeniti životne stavove jednostavnim naporom volje. Otkriću vam tajnu kako ćete u tome uspeti.

Američki filozof William James, izvrstan poznavalac praktične psihologije, je rekao: “Naizgled se čini kao da čin sledi osećaj, dok zapravo čin i osećaj idu zajedno, te uticanjem na sam čin-koji je pod direktnim uticajem volje-možemo indirektno uticati na osećaj.” Drugim rečima, William James kaže da voljnim činom ne možemo smesta promeniti emocije, ali možemo izmeniti ponašanjeIzmenimo li ponašanje, automatski ćemo izmeniti osećaje.

Najbolji put prema dobrom raspoloženju-ukoliko vas je dobro raspoloženje napustilo-je da veselo podignete glavu, da se ponašate i govorite kao da vam se dobro raspoloženje već vratilo.

Pali li taj štos, sigurno ćete se upitati. Pali! Isprobajte ga na sebi. Razvucite lice u širok osmeh, zabacite ramena, duboko udahnite i zapevajte! Ako ne znate pevati, zviždite! Ako ni to ne znate, pevuckajte. Ubrzo ćete otkiti da je fizički nemoguće ostati potištenim ako istovremeno glumite simptome savršeno dobrog raspoloženja.

Jedino za čim bismo trebali da težimo jeste da postignemo vlast na samim sobom, da postanemo gospodari svojih misli, svojih strahovanja, svoga duha. Divno je znati da nam je ta moć u svakom trenutku dostupna, da je možemo postići pukim obuzdavanjem vlastitog delovanja koje zauzvrat obuzdava naše reakcije.

Mnogo onoga što nazivamo Zlom često je moguće preobraziti u okrepljujuće i blagotvorno Dobro jednostavnom promenom čovekovog unutarnjeg stava od zastrašenosti prema borbenosti!

Borite se, dakle, za vlastitu sreću!

Autor: Sandra Svetozarević