Postoji jedna zgodna priča koja ilustruje večnu ljudsku težnju ka otkrivanju suštine postojanja i potrebu za nalaženjem pravog odgovora.

Jedna žena je pala u komu i najednom kao da se našla pred Božijim sudom.

«Ko si ti?», upitao je Glas.

«Ja sam gradonačelnikova žena.»

«Ne pitam te čija si žena, već ko si ti.»

«Ja sam majka četvoro dece.»

«Ne pitam te čija si majka, već ko si ti.»

«Ja sam učiteljica u školi.»

«Ne pitam te čime se baviš, već ko si.»

I sve tako. Šta god bi rekla, nikako da kaže pravi odgovor.

«Ko si ti???»

«Hrišćanka.»

«Ne pitam te koje si vere već ko si.»

«Ja sam ona što je uvek išla u crkvu i pomagala ubogima i sirotima.»

«Nisam te pitao šta si radila, već ko si.»

Na kraju, pošto nije znala da odgovori, vraćena je nazad. Kada je ozdravila, rešila je da otkrije ko je i njen život se potpuno promenio.

Ova priča govori nam da je naš najvažniji zadatak da otkrijemo ko smo, jer u nama je sve. Setite se da je i na proročištvu u Delfima stajao natpis ,,Spoznaj samoga sebe,,. Ovo podrazumeva upoznavanje kako naše duhovne suštine, tako i naših fizičkih osobina,misli, emocija, problema, želja, uverenja, svega onog što nas čini osobom kakva smo trenutno. Kako bismo došli do svog unutrašnjeg, duhovnog bića, važno je da dobro poznajemo svoje misli, emocije, svoj temperament, sklonosti i karakter, jer je to jedini način da ih prepoznamo i prihvatimo. Ukoliko ih ne prepoznamo ili im se opiremo, stvaraće nam mnogo više problema. Ne opirući im se u sebi stvaramo sve veći prostor za ljubav.

 

yt kanal: Boris Teodosijević