Kada pomislite na neke situacije kada vam u životu nije sve išlo kako treba, uprkos vašim naporima, kakve to emocije izaziva u vama? Kakav stav imate o preprekama u vašem životu? Da li prepreke za vas predstavljaju kamenčiće (na vašem životnom putu) oko kojih nema razloga uopšte i polemisati, ili ste stava da su prepreke za vas velike i nepromostive, poput planinskih venaca?  Zašto vas ovo pitam? Pa, jer od vašeg stava prema preprekama u životu zavisi vaš duhovni rast. Da li ste im zahvalni, i nalazite kreativne načine da ih prevaziđete bez roptanja, ili ste kao većina koja ne vidi Božiju lepotu proviđenja u tim kamenčićima na putu?

Potrebno je da verujete da je svako iskustvo, bilo dobro ili loše, načinilo od vas osobu kakva ste sada. I prema tome, trebalo bi da budete zahvalni za svaku nelagodu u svom životu, jer vi ste produkt svih vaših prošlih odluka.  I morate biti svesni životnih ciklusa koji se moraju proći, i da se nijedna stepenica u tom duhovnom sazrevanju ne sme preskočiti.

Jedna divna priča upravo svedoči o tome. Sećam se priče o nekom čoveku koji je pronašao čauru leptira. Jednog dana pojavio se mali otvor, on je sedeo i nekoliko sati posmatrao leptira kako se bori da izvuče svoje telo kroz maleni otvor.
Zatim je izgledalo kao da više nije pravio bilo kakav pomak. Činilo se da je stigao dokle je mogao, i da nije mogao dalje, pa je čovek odlučio da pomogne leptiru. On je uzeo makaze i odrezao je preostali deo čaure. Leptir je tada lako izašao. Međutim, nešto je tu bilo čudno. Leptir je imao otečeno telo i smežurana krila. Čovek je nastavio da posmatra leptira, jer je očekivao u svakom trenutku da će se krila uvećati i raširiti da bi mogla da podrže telo. Ništa se od toga nije dogodilo. U stvari, leptir je proveo ostatak svog života puzeći okolo sa otečenim telom i deformisanim krilima. Nijedanput nije bio u stanju da poleti, a ubrzo je i uginuo.

Ono što čovek u svojoj ljubaznosti i žurbi nije razumeo, jeste to da su ograničavajuća čaura i borba neophodni za leptira da prođe kroz mali otvor čaure, način Univerzuma da se istisne tečnost iz leptirovog tela u njegova krila kako bi bio spreman za let, jednom kad izvojuje svoju slobodu od čaure.

Borbe i izazovi sa kojima se suočavamo jesu upravo ono što nam je potrebno u našem životu, i oni će doći tačno kad nam budu bili potrebni. Ako bi nam Univerzum dozvolio da prođemo kroz sav svoj život bez i jedne prepreke, to bi nas obogaljilo. Ne bismo bili toliko jaki koliko bismo mogli biti. Ne samo to, nikad ne bismo mogli leteti.

Shvatite da su životne poteškoće i borbe za naše dobro, prigrlite ih sa ljubavlju – one su lični dar od Svemoćnog.

Autor: Sandra Svetozarević