Pretpostavke mogu doneti propast veze, one uzrokuju da neizgovorena očekivanja projektujemo na partnera, čime postavljamo uslove da nas on razočara. A partner ne ume da čita misli i ma koliko bliski bili, on nikad ne može tačno da zna šta vam je u glavi i šta oćecate u svakom trenutku. Na vama je da mu kažete šta osećate, ono što želite da on zna i tražite to što želite od njega.
Uvek je bolje postavljati pitanja nego stvarati pretpostavke jer nas pretpostavke vode u patnju.
Don Miguel Ruiz
Pretpostavke takođe mogu osiromašiti proces komuniikacije. Ako pretpostavite da znate šta ta osoba želi, verovatno je o tome nećete ništa pitati. Propustili ste priliku da povedete ključni istraživački razgovor koji plete veze međusobnog povezivanja dvoje ljudi. Pretpostavke umanjuju proces istraživanja i guše duh otvorenosti. Komunikacija začas može biti prekinuta. Sve što je za to potrebno jeste trenutak nepažnje, pobrkani signali ili neizrečena pretpostavka, pa da počne spirala napada i odbrane i prekinu se transmisijske veze.
Stoga, da biste predupredili stvaranje pretpostavki, rešenje je da uvek kratko parafrazirate ono što je rečeno i da pitate sagovornika da li ste ga dobro razumeli. Npr. Ako sam vas dobro razumela hteli ste reći da ste slobodni tada i tada?
Nemojte zaboraviti ovaj savet, jer mnoge stvari se podrazumevaju u razgovoru, odnosno predstavljaju neizgovorena očekivanja od sagovornika, te mogu napraviti velike probleme. Zamislite situaciju da vas  neko pozove i da vas pita da li ostaje dogovor da se vidimo, a da vi odgovorite potvrdno propustivši da ga pitate na koji dan tačno misli i u koje vreme. Možete li pretpostaviti kakav nesporazum to može da izazove? A sve zbog toga što ste samo propustili da se uverite da li oboje mislite na isti datum i isto vreme.
Prema tome, naučite da postavljate prava pitanja u pravo vreme. U suprotnom, budite spremni da ispaštate zbog neostvarenih očekivanja.
P.S. Na naslovnoj slici postoji jedna greška, a to je prilog nadalje koji je pogrešno napisan odvojeno. Ali, zbog efektnosti same slike objavila sam je uprkos grešci.
                                                                                                                                                                                                         Autor: Sandra Svetozarević