Osećaj je tajna. Kako se osećate to i privlačite. Zato je ključno da se osećate kao da ste već ostvarili sve što želite. Nikako ne smete biti frustrirani trenutnim stanjem. Već morate biti u miru sa samim /samom sobom, jer ćete, u suprotnom, dobiti još više toga čime ste frustrirani. Za to je potrebna mentalna higijena, da uvek stremimo ka onom lepom oko nas. Može vas neko naljutiti, ali ne dozvolite da vas ljutnja obuzme, jer je takva emocija toksična, i odvlači od vas sve ono dobro, čemu stremite.
 
Sve što je ikad bilo proživljeno, sve što je ikad bilo zapisano ili dokumentovano, prvo je bilo samo vibracija. Pre nego što se manifestovalo, SVE je prvobitno poteklo iz vibracije.
 
Stoga, ako se nešto manifestovalo i vi mu i dalje konstantno poklanjate pažnju, činjenica da li je to istinito ili ne, ne treba da vas opterećuje.
 
Pitanje koje trebate sebi postaviti jeste: kako se ja osećam kada se fokusiram na to? A ako je odgovor na to pitanje: Pa ne osećam se baš najbolje kada se fokusiram na to, onda bih vam rekla: istinito ili ne – ne služi vam. A ako biste aktivirali drugačiji deo svoje vibracije – ‘istina’ bi se pomerila.
 
Autor: Sandra Svetozarević