Poštovani čitaoci, prenosimo izvanredni film o porodici i novom svetskom poretku u produkciji kuće “Prijatelj Božiji”, koji obrađuje aktuelne načine napada na porodicu u svetu ali i u srpskom društvu.

Pod parolom demokratskih prava i ljudskih sloboda iza kojih ne stoji ništa drugo do brutalni totalitarizam i pravo na izopačenost, kreatori novog svetskog poretka udarili su na brak i porodicu kao osnovnu ljudsku zajednicu. Antiporodična ideologija, uništenje prirodnog polnog identiteta i seksualizacija dece postali su prava pošast, kuga trećeg milenijuma koja je zakucala i na naša vrata. Pogledajte kako da se zaštitimo i sačuvamo našu decu i porodice?

 

Izvor:  Prijatelj Božiji

Bog je jedan, ali je Prijatelja Božijih mnogo. Postanite i vi jedan od njih. Posetite vebsajt Prijatelj Božiji