Na pisanje ovog teksta navela me je činjenica da postoji veliki broj kvalitetnih ljudi koji puno toga znaju, ali rade besplatno. Oni veruju da tako pomažu drugima, a zapravo ne shvataju da osim što svoju dragocenu energiju bacaju uzalud, druge stavljaju u energetski dug. Uverenje da nekome činite dobro, jer želite da mu date svoje znanje besplatno je uverenje koje dolazi od Ega. Ego je taj koji sebe mora da ubedi u nešto kako bi preživeo i sebe više vrednovao. Vi sami sebi treba da postanete veliki kako bi vas Ego preživeo, jer što ste duhovno jači Ego je manji. Pošto oseća da gubi na jačini on je pronašao drugi lukaviji način da vas ubedi da vi tako pomažete drugima, a zapravo to nije istina.

Da li ste se nekada upitali : Da li ti ljudi žele vašu pomoć? Šta mislite koliko ljudi na planeti Zemlji zapravo želi vašu pomoć ili pomoć od Boga? Jako malo. Kada se zapitate zašto se Bog vrlo često ne meša u sudbine drugih imajte na umu da on zna ko zaista želi pomoć od njega. I ko želi da se promeni, a ko igra ulogu žrtve koja mu zapravo prija. I čovek ima apsolutno pravo na to, jer mu je data slobodna volja. Od svih ljudi koji su se meni protekle tri godine obratili za pomoć samo je 1 % njih zaista želelo moju pomoć. Ostali su želeli da ih saslušam, da mi ukradu energiju igrajući ulogu žrtve. Kada sam im pružila besplatnu pomoć nisu je prihvatili. Uz obrazloženje da nemaju vremena da se bave sobom. A zapravo nisu želeli sebi da pomognu, jer je mnogo lakše biti žrtva nego se pokrenuti na promenu.

Dakle, vaše uverenje da nešto radite besplatno jer tako pomažete drugima je samo vaše uverenje. Ali, pod uslovom da to tada nije jedini izvor vaših prihoda, tako da to sebi možete i da priuštite. Jer u suprotnom ostajete prazni za svu tu energiju koju bacite uzalud. Drugima time ne pomažete. Samo mislite da im pomažete. Drugi zapravo misle da žele pomoć. A pomoć podrazumeva da se sami pokrenu na akciju. E, tu mnogi odustaju i samo 1 % ljudi to što čuje i primeni na sebi. Zato nije retkost da oni koji rade besplatno u jednom trenutku postanu umorni i iscrpljeni, jer im se energija koju besplatno daju ne vraća. Postaju prazni.

Energija kruži. Novac je energija. Ne blokirajte svoje, a ni tuđe energetske puteve uverenjem da nešto treba da radite besplatno, jer mislite da tako pomažete drugima. Ljudi vas neće čuti . I neće ceniti vaš trud. Jer upravo im na nivou podsvesti šaljete poruku da samim tim što nešto radite besplatno to nešto ne vredi. Nema vrednost. Zašto je dijamant najskuplji dragi kamen na planeti Zemlji? Pa, jer ima cenu. Samim tim ima i vrednost. Kada bi dijamanti bili besplatni da li biste znali da ih cenite? Bili bi samo obični svetlucavi kamenčići i niko ih ne bi ni želeo, jer ne bi imali vrednost.

Put do Pakla popločan je dobrim namerama onih koji rade besplatno verujući da tako sebi i drugima čine dobro.  A upravo je suprotno od toga. Pitanje je samo vremena kada će to shvatiti. Ili bolje da kažem kada će to osvestiti.

Autor :  Olivera Nardeli