Vladika  Nikolaj Velimirović i Nikola Tesla, koji je bio svešteničko dete, bili su veliki prijatelji. Zvali su se imenjacima.

Kada je Nikolaj 1927. godine bio u Americi, posetio je slavnog naučnika. Tesla ga je uveo u svoju laboratoriju i pokazao mu svoj novi izum. Stotine i stotine točkića i zupčanika se pokrenulo.

“Bože, imenjače, šta ti to uradi? Kakva je to sila( što pokreće tolike točkiće)?”,­ upita zadivljeno Nikolaj.­

“Imenjače, ti si školovan čovek, valjda znaš šta je to?”,­ odgovori Tesla.­

“Šta je to?”, pravio se Nikolaj nevešt.

Struja, imenjače.”

“Kad si tako veliki stručnjak za struju, reci mi da li će tvoja nauka otkriti način da se ta sila struje vidi golim okom?­”, upita vladika.

Nikada“, odgovori Tesla. “Dok je sveta i veka.”

“Pa, što onda narod traži Boga da vidi? Sila postoji i kad se ne vidi”, zaključi Nikolaj.

Foto: Profimedia / Wikipedia