Čitajući prva poglavlja Biblije, jasno vidimo da je Bog lično stvorio seksualnu privlačnost u čoveku. “Muško i žensko stvori ih”. Pre nego što su Adam i Eva poslušali zmiju, Bog im je veoma jasno zapovedio: “rađajte se i množite se” (1. Mojsijeva 1:28). Isto je tako jasno da je promiskuitet veliko zlo, poremećaj muško-ženskog odnosa, i velika bolest čovekovog tela i duha, koja nikada ne donosi sreću, već ostavlja u duši pustoš i neutaživu glad za drugim. U životu don Žuana, tela se nižu, ali ljubav izmiče.
                                                                                                                                                                                                                                              Polnost čoveka podrazumeva da je Bog stvorio “muško i žensko”, i da je Bog sam u čoveka i ženu ugradio zadovoljstvo sjedinjenja s drugim bićem, navodeći ga da prevazilazi sebe, nepotpunog, i svoju potpunost nađe u sjedinjenju s drugim bićem.
Seksualnost je mnogo više od koitusa, mnogo više od načina razmnožavanja, ona je ontološka, teološka i psihološka kategorija, koren društvenosti, koren zajednice, povod za ljubav i dobrotu.
                                                                                                                                                                                                                                                     Pozitivan seksualni stid podrazumeva odbrambenu reakciju kojom čovek štiti svoju seksualnost, ne negirajući je. Zdrav čovek ne stidi se toga što je nag ispod odeće, ali tu golotinju ne izlaže svakome, jer zna da ona svakome ne pripada, jer zna da je lepota polnosti u njenoj posvećenosti voljenoj osobi, a ne očima stranaca. Zdrava seksualnost znači izbor, odbranu intime od nasrtaja onih koji nas žele, ali ne vole. Zdrava seksualnost zahteva pripadanje i vernost, umesto nasumičnog susreta, kako bi sjedinjenje tela donelo i zadovoljstvo duši. U tome i jeste njen puni smisao. “Jedno telo i jedna duša”. Malo ih je koji su to dočekali i postigli, jer ih je malo koji su poštovali sebe – svoj duh i telo – dovoljno da ne bi pristali na otpatke i surogate ljubavi. Nije moguće sagledati razmere emocionalnog razaranja koje je proizveo promiskuitet, neverstvo i seksualno nasilje. Svaki put kada čovek ne uspe da u sklad dovede telesnu i emotivnu bliskost – što je moguće samo kad partneri imaju poverenja jedno u drugo, jer su verni jedno drugome – nastaje nesklad u biću, osuđenom da neprestano traga za trenucima prolaznog i okrnjenog zadovoljstva.
                                                                                                                                                                                                                                                                               Kada je reč o moralnom stidu, on nastaje kada se čovek ogreši, u svojim ili tuđim očima, o načelo dobra u koje veruje. Dobro je dok čovek oseća stid – to znači da još uvek ima osećanje vlastitog dostojanstva, i da teži da bude dosledan svojim vrednostima. Kad čovek prestane da se stidi, kad postane ravnodušan prema zlu, karakter se deformiše; tada ništa više, osim koristoljubivosti, ne sprečava čoveka da čini zlo. Ako nema Boga, sve je dozvoljeno, a sedište čovekovog morala premešta se iz glave sve niže i niže.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kao što nas stid upozorava da nam je savest ugrozio moralni virus, tako i bol predstavlja savršen alarmni uređaj koji nam kaže da nam je život ugrožen. U tome se i sastoji jedinstvenost gube ili lepre (o čemu govori i Carstvo nebesko Ridlija Skota) – to je bolest koja ne boli. Bakterija ubija nervne završetke udova, ušiju i očiju: gubavac se raspada, gubi uši i oči, ali ne oseća ništa. Tako i bestidnika njegov nemoral ne boli. Kada se zastidimo, što je dokaz zdrave osetljivosti na zlo, najbolje je da preispitamo kakva nam je tamna senka zaklonila savest i obraz, umesto da prigušujemo stid ubeđujući sebe da je sve u redu.
Iz knjige “Vrednost čoveka”, autor Tatjana Samardžija