U prethodnim tekstovima smo obradili prve dve veštine – prepoznavanje kandidata i pozivanje kandidata da saznaju više o Vašem proizvodu ili poslovnim mogućnostima. Već ste naučili kako da ih pozovete da pogledaju Vaš materijal, koji služi kao sredstvo, ili prisustvuju nekoj vrsti organizovanog događaja. Ukoliko sami gledaju materijal, bez Vašeg prisustva, onda jednostavno reagujte kada Vam daju svoj pristanak. Međutim, ukoliko se nalazite u njihovom prisustvu, postoje neke stvari koje treba razumeti, a jedna od najvažnijih je da se tu ne radi o VAMA!

Upravo ovde, dolazi do izražaja treća veština mrežnog marketinga, odnosno, veština predstavljanja proizvoda i poslovne mogućnosti Vašim kandidatima.
 
Većina ljudi, kada počinje ovaj posao, pokušava da pročita što više knjiga i pogleda što više video materijala vezanih za ovu tematiku, misleći da je najvažnije da postanu eksperti za sve činjenice u vezi sa svojom kompanijom, da bi, u slučaju da ih neko nešto pita, imali odmah sve odgovore. To možda zvuči logično, ali zapravo nije baš tako.
Ako sednemo pored nekoga i kažemo: “Sad ću JA da ti objasnim sve o našim proizvodima” ili “JA ću ti ispričati sve o našoj kompaniji”, ili “Dozvoli da ti JA objasnim naš fantastičan sistem podrške”, takav pristup može biti veoma problematičan, ukoliko želimo da izgradimo veliku i uspešnu organizaciju. Prvi problem može biti taj da stalno nailazimo na pitanja na koja nemamo odgovor, uprkos svemu što smo naučili. Pošto se predstavljamo kao ekspert, svaki put kad ostanemo bez odgovora – rizikujemo da kandidat dovede u pitanje ceo posao. Drugi problem može biti to što većina naših kandidata (uglavnom oni koji nas poznaju od ranije) zna da nismo eksperti, pa ukoliko im priđemo i predstavimo se kao autoritativna figura, a oni nas ne vide kao takve (jer smo do juče radili u svojoj struci, koja nema nikakve veze sa mrežnim marketingom), mogu biti još više skeptični. Treći problem može biti to da ostali distributeri i saradnici u našoj organizaciji nemaju uvek istu strast i želju da uče, čak i da smo mi sami postali eksperti u tome. Rezultat toga je da se onda KOD NAS dolazi na svaku prezentaciju, umesto da naši saradnici i sami organizuju iste. Nema šanse da na ovaj način izgradimo organizaciju koja se kopira i duplira, a bez toga – mrežni marketing je samo posao.
Ako ste čvrsti u odluci da uspete u ovom poslu, obratite pažnju na to kako profesionalci rade. Oni nikad ne postupaju tako da se sve vrti oko njih. Zapravo, nikad se ni ne predstavljaju kao eksperti. Predstavljaju se kao konsultanti koji povezuju kandidate sa materijalima, organizovanim događajima ili drugim distributerima i višim mentorima da bi im pomogli u edukaciji. U slučaju da kandidat postavi pitanje, navode ga na odgovor, ne daju ga direktno. Ovo može delovati zbunjujuće dok ne počnete da shvatate dupliranje i kopiranje. Profesionalci znaju da mogu nekog da uključe u posao tako što će ga zaseniti znanjem i iskustvom, ali znaju i da je potrebno mnogo vremena da kandidat dođe do toga da to može i sam, pa su smislili jednostavniji princip.
U mrežnom marketingu nije važno koji pristup funkcioniše. Važno je jedino ono što omogućava kopiranje i dupliranje, odnosno ponovljivost postupka.
Ovo bi trebalo da bude vodeći princip za svakog profesionalca u mrežnom marketingu.
Profesionalci koriste alatke umesto sopstvene mudrosti. Profesionalci radije koriste organizovane događaje umesto sopstvenih prezentacija. Profesionalci koriste druge distributere da predstave činjenice umesto da činjenice predstavljaju sami. Profesionalci se ne predstavljaju kao eksperti, već pozivaju ljude da nauče nešto više o proizvodu ili poslovnim mogućnostima i prepuštaju resursima treće strane da obezbede informacije. Profesionalci donose strast, entuzijazam, uzbuđenje i veru. Ako ste ikad videli profesionalce na poslu, sigurno ste primetili njihovu zaraznu vatru. Učinite da strast, entuzijazam i vera budu Vaš prioritet, a onda izvršite profesionalno pozivanje i prepustite ostalo resursima koje daje treća strana, da biste završili posao.
Osim učenja kako se efikasno prezentuje proizvod ili poslovna mogućnost, tokom ličnog zalaganja važno je naučiti i kako se poslovne mogućnosti predstavljaju pred grupom ljudi.
Kažu da čovek koji pred svima drži prezentaciju obično ima prihod veći od prosečnog. Lično verujem da je to istina. Zato, koliko god da se možda bojite držanja govora pred ljudima, budite dovoljno ambiciozni da savladate ovu važnu veštinu. Naučite da kratko i efektno pričate sopstvenu priču, jer je to veoma korisno za izgradnju posla. Ljudi nisu zainteresovani za to koliko znate, ali JESU zainteresovani za Vašu priču, pod uslovom da ih ne gnjavite.
Tema Vaše priče bi mogla da bude: ako sam ja uspeo, svako to može. Bez obzira na to odakle potičete, možete da sastavite uverljivu ličnu priču. Svaka dobra priča ima četiri elementa:
1. Prethodni način života;
2. Ono što Vam se nije dopadalo u prethodnom načinu života;
3. Kako Vas je mrežni marketing spasao;
4. Vaši rezultati ili Vaš doživljaj sopstvene budućnosti.
Posvetite malo vremena sastavljanju svoje priče i počnite da je pričate u svakoj mogućoj prilici. Nakon toga, odlučite da savladate prezentaciju poslovnih mogućnosti koje nudi Vaša kompanija. I u ovom slučaju je od koristi koncept rada po uzoru na uspešne ljude. Slušajte njihove prezentacije i pokušajte da ih ponovite na isti način, sa energijom i entuzijazmom. Vežbajte, vežbajte, vežbajte. Snimajte sebe dok držite prezentaciju, preslušavajte, prepravljajte i pričajte ponovo, sve dok ne budete potpuno zadovoljni onim što čujete. Tada ćete bez ikakvih problema i strahova moći da ispričate pred grupom ljudi ono što ste toliko puta provežbali sami sa sobom.
Da bismo rezimirali ove veštine, hajde da se prisetimo nekoliko važnih stvari:
1. Kada tražite kandidate, Vi ste glasnik – niste poruka. Sklonite se sa puta i koristite alatku koju Vam je obezbedila treća strana.
2. Naučite kako da ispričate svoju priču na način koji će Vaše kandidate zainteresovati da saznaju više.
3. Što se tiče držanja prezentacije pred skupom ljudi, ključna stvar je priprema. Ako ste pripremljeni, zabavno je.