17. april 2018. – 17. april 2018.

Svakome ko je zainteresovan za uvoz iz Kine, ko razmišlja o samostalnom organizovanju uvoza iz Kine, pokretanju novog biznisa ili povećanju sopstvenih prihoda optimizacijom uvoznih troškova preporučujemo da poseti naš seminar. Ukoliko već poslujete sa Kinom, pozivamo vas da sa nama podelite svoja iskustva, da diskutujemo o pitanjima i problemima, te da zajedno nađemo odgovore od vitalnog značaja kako pravilno, bezbedno i bez dodatnih troškova organizovati uvoz iz Kine.

– Teoretski deo sa predavačem koji poseduje višegodišnje praktično iskustvo
– Prikaz trenutno potrebne dokumentacije i važećih zakona
– Diskusija i analiza situacije za koju ste zainteresovani, razmena mišljenja
– Potraga za najoptimalnijim rešenjima problema i poteškoća sa kojima se susrećete

CILJNA GRUPA
Direktori i menadžeri inostranih ekonomskih departmana
Brend menadžeri, menadžeri departmana za uvoz
Direktori i menadžeri departmana za nabavku
Menadžeri i zaposleni u preduzećima specijalizovanim za uvoz
Direktori i zaposleni u trgovinskim kompanijama koji žele da započnu saradnju sa Kinom.

PROGRAM SEMINARA
1. Kako započeti? Kako pronaći robu i izabrati odgovarajućeg dobavljača? Opasnosti prilikom saradnje sa Kinom.
1.1. Internet pretraživanje. Ocena vebsajtova. Kako identifikovati prevarante i posrednike. Prednosti i mane pretrage na internetu.
1.2. Usluge posredovanja sa sedištem u Kini. Vrste prevara. Kako se zaštititi od beskrupuloznih partnera.
1.3. Poseta izložbenim prostorima. Poslovna putovanja u Kinu. Kako efikasno organizovati putovanje sa minimalnim troškovima i maksimalnim pogodnostima. Kako, kada i gde putovati avionom?
1.4. Usluge inostranih kompanija specijalizovanih za saradnju sa Kinom. Kako odabrati odgovarajućeg partnera, a ne biti na gubitku ni robe ni novca, kako izbeći dodatna plaćanja i provizije.
1.5. Kako izračunati sve troškove izrade i isporuke robe. Troškovi robe u vašem skladištu. Kakve se opasnosti kriju u poslovanju sa kineskim dobavljačima.
2. Pisanje porudžbine i stavljanje poručene robe u proizvodnju
2.1. Kako dati odgovarajuća uputstva proizvođaču tako da se izbegnu neželjene situacije.
2.2. Kontrolisanje realizacije porudžbine. Osnovni zahtevi za proizvođača.
2.3. Proizvodnja pod okriljem određenog brenda. Označavanje tereta prilikom izvoza. Pakovanje.
2.4. Prednosti potpisivanja ekskluzivnog ugovora.
2.5. Kako izračunati vreme potrebno za proizvodnju i isporuku robe. Faze u kojima postoji mogućnost da pretrpite gubitke. U kojim slučajevima je neophodno biti vrlo oprezan. Radni algoritam.
3. Potrebni dokumenti. Potpisivanje inostranog ekonomskog ugovora.
3.1. Spisak potrebnih dokumenata za potpisivanje. Redosled njihove registracije.
3.2. Ocena određenih ugovora. Kako se zaštititi od pojave nepoželjnih situacija.
3.3. Vrste plaćanja. Analiza svake vrste plaćanja.
3.4. Korišćenje različitih šema za uvozne operacije (ofšor šeme, direktni ugovori, prednosti i mane svake od navedenih).
3.5. Kvalitativna i kvantitativna kontrola tereta. Osiguranje.
4. Isporuka robe. Carinjenje. Sertifikacija.
4.1. Pregled postojećih metoda isporuke tereta. Izbor najoptimalnijeg načina. Kako ispravno odabrati prevoznika i prema kojim kriterijumima.
– Potencijalne opasnosti. Analiza realnih situacija i rizika u kojima možete pretrpeti gubitke. Ocena kompanija.
4.2. Kontrola kretanja transporta tereta. Priprema dokumenata za carinjenje.
4.3. Carinjenje robe. Glavne poteškoće prilikom carinjenja i načini njihovog rešavanja. Analiza praktičnih situacija kako izbeći probleme na carini.
– Metode optimizacije carinskih troškova. Šta je neophodno da bi se teret ocarinio što brže i dostavio što jeftinije.
4.4. Upotreba carinskih skladišta. Prednosti i mane.
4.5. Sertifikacija robe. Koji proizvodi moraju biti sertifikovani. Procedura za dobijanje sertifikata.
5. Neekonomske informacije o Kini koje utiču na poslovanje.

RASPORED
Prijava od 9:00h do 9:30h
Sa početkom od 9:30h
Kraj zvaničnog dela u 16:30h.
16:30 – 19:00 Razmena mišljenja sa predavačem, analiza praktičnih situacija. Odgovori na pitanja.

Cene karata

Cena kotizacije iznosi 300 EUR po učesniku.
U cenu su uključeni:
– Sav metodološki materijal, primerci potrebnih dokumenata i instrukcije za njihovo popunjavanje.
– Informacije u okviru programa konsultacija.
– Analiza praktičnih situacija i razmena mišljenja sa predavačem.
– Ručak, kafa, dezerti.
– Svaki učesnik dobija komplet računovodstvenih dokumenata.