Iako prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i 27/2018 – dr. zakon) u članu 38. pod nazivom Školovanje kod kuće stoji sledeće :

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ima pravo da svom detetu omogući sticanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja kod kuće, uz obezbeđivanje troškova obrazovanja i vaspitanja.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik je dužan da do kraja nastavne godine pismeno obavesti školu u koju je učenik upisan o nameri da za svoje dete od sledeće školske godine organizuje nastavu kod kuće.

Škola iz stava 2. ovog člana dužna je da organizuje polaganje razrednih ispita iz svih predmeta u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Roditelji koji se osećaju sposobnim i voljnim da školuju svoju decu kod kuće u Srbiji ne mogu da ostvare ovo svoje pravo. Stav je ministarstva da se deca ne mogu školovati kod kuće, jer, navodno, još uvek nije donet, podzakonski akt kojim bi se ova oblast detaljnije regulisala.  Radna grupa je osnovana. I to je sve što znamo.

Međutim, ne postoje nikakve poteškoće oko uvođenja takvog sistema, niti  bi školovanje kod kuće dodatno opterećivalo budžet Republike Srbije. 

Pa se pitamo, hoće li se ministarstvo i radna grupa smilovati i najzad omogućiti zainteresovanim roditeljima da svoju decu školuju kod kuće?

Koncept obrazovanja kod kuće u svetu, a ni kod nas, nije nikakva novina, pošto je zapravo preteča uređenog sistema školovanja. U modernom smislu reči, školovanje kod kuće je alternativa formalnom školovanju u školskim ustanovama. Obrazovanje kod kuće je posebno rašireno u razvijenim zemljama Zapada: SAD, Engleska, Kanada, Australija.

Neke od poznatih ličnosti, koje su se obrazovale kod kuće:

Blez Paskal (Blaise Pascal) (1623-1662), Hans Kristijan Andersen (Hans Christian Andersen) (1805-75), Abraham Linkoln (Abraham Lincoln) (1809-1865), Čarls Dikens (Charles Dickens) (1812-1870), Mark Tven (Mark Twain) (1835-1910), Andrej Karnegi (Andrew Carnegie) (1835-1919), Tomas Edison (Thomas A. Edison) (1847-1931), Pjer Kiri (Pierre Curie) (1859-1906), Vinston Čerčil (Winston Churchill) (1874-1965), Konrad Adenauer (Konrad Adenauer) (1876-1967), Čarli Čaplin (Charles Chaplin) (1889-1977), Agata Kristi (Agatha Christie) (1890-1976), Frenklin Delano Ruzvelt (Franklin D. Roosevelt) (1882- 1945), Džordž Paton (George Patton) (1885-1945), Jehudi Menuhin (Yehudi Menuhin) (1916-1999), Elizabeta II (Elizabeth II) (1926-)

Školovanje u školskim ustanovama štetno?

1964-te godine, Džon Kaldvel Holt (engl. John Caldwell Holt) izdao je knjigu pod naslovom “Kako deca nisu uspela” (engl. How Children Fail) u kojoj kritikuje tradicionalne škole. On je smatrao da je tradicionalno školovanje dece u školskim ustanovama neuspešno, jer se izvodi pritisak na decu.

Rezultati istraživanja američkih stručnjaka za obrazovanje, Rajmonda i Doroti Mur (engl. Raymond and Dorothy Moore) na polju ranog obrazovanja dece te njihovog fizičkog i mentalnog razvoja, pokazuju, da je formalno školovanje u školskim ustanovama pre nego što deca napune 8-12 godina starosti čak štetno.  Murovi smatraju, da je formalno obavezno školovanje dece u školama (školskim ustanovama) štetno sa akademskog, socijalnog, mentalnog i čak psihološkog apekta. Dokazali su da su, povećani upis dece u tzv. specijalne škole, problemi ponašanja i neposlušnosti rezultat ranog obaveznog školovanja dece u školama. Pokazali su da su deca nepismenih majki iz afričkih plemena socijalno i emocionalno mnogo naprednija nego deca Zapadne civilizacije, gledano sa stanovišta Zapadnog standarda. Njihova glavna poruka je ta, da je povezanost roditelja sa detetom te detetov emocionalni razvoj kod kuće, prekinut sa upisom i odlaskom u školu, i ne može biti niti nadoknađeno niti kasnije popravljeno u školi, tj. školskoj ustanovi. Murovi smatraju, da je za većinu dece mnogo bolje da su kod kuće sa roditeljima, nego sa najdarovitijim učiteljima u školi tj. školskoj ustanovi. Nakon tih istraživanja, Murovi se potpuno okreću ka Obrazovanju kod kuće, te počinju promovisati i zagovarati obrazovanje kod kuće. 1975-te godine izdaju knjigu pod naslovom “Bolje kasnije nego ranije” (eng: Better Late Than Early), 1981-ve godine knjigu pod naslovom “Deca odgajana kod kuće” (engl. Home Grown Kids) i druge.