Jedan čovek je javno vređao jednog mudraca  : – Ti si bezbožnik ! Ti si pijanica ! Lopov!
On se kao odgovor tim uvredama samo nasmešio.
Jedan kicoš obučen u najbolje odelo posmatrao je tu scenu pa mu reče:
– Kako možete tolerisati tako nešto? Zar vas ne bole te njegove reči?
On se ponovo nasmešio i reče: – Idemo kod mene, želim da vam darujem nešto.
Kicoš ga je pratio do prašnjave drvene sobe .

Mudri čovek je upalio svetlo i počeo da pretura po ormaru , gde je pronašao potpuno bezvredan dronjavi kaput.                              On ga baci na kicoša i kaza mu:
– Probajte , to će vam sigurno odgovarati.
Kicoš je uzeo kaput , pogledao u njega i ogorčeno rekao: – Šta će mi ove prljave krpe? Ja sam dobro obučen , vi ste sigurno ludi ! – I bacio mu kaput nazad .
– Vidiš , – mudrac reče , – vi ne želite da prihvatite ove prljave krpe . Slično tome , ja nisam želeo da prihvatim te prljave reči koje je čovek uputio meni.