Jedan čovek je javno vređao jednog mudraca  : – Ti si bezbožnik ! Ti si pijanica ! Lopov!
On se kao odgovor tim uvredama samo nasmešio.
Jedan kicoš obučen u najbolje odelo posmatrao je tu scenu pa mu reče:
– Kako možete tolerisati tako nešto? Zar vas ne bole te njegove reči?
On se ponovo nasmešio i reče: – Idemo kod mene, želim da vam darujem nešto.
Kicoš ga je pratio do prašnjave drvene sobe .

Mudri čovek je upalio svetlo i počeo da pretura po ormaru, gde je pronašao potpuno bezvredan dronjavi kaput.

On ga baci na kicoša i kaza mu:
– Probajte, to će vam sigurno odgovarati.
Kicoš je uzeo kaput, pogledao u njega i ogorčeno rekao: “Šta će mi ove prljave krpe? Ja sam dobro obučen, Vi ste sigurno ludi !” I bacio mu kaput nazad .
“Vidiš, – mudrac reče, – “Vi ne želite da prihvatite ove prljave krpe. Slično tome, ja nisam želeo da prihvatim te prljave reči koje je čovek uputio meni.”