Jednog dana farmerov magarac je upao u bunar. Životinja je rikala sažaljivo dok je farmer pokušavao da pronađe način da je izvuče. Na kraju, farmer je odlučio da je životinja stara, a i bunar treba zatrpati. Magarac nije bio vredan truda. Zbog toga je pozvao svoje komšije da mu pomognu. Svako je uzeo lopatu i počeo da ubacuje zemlju u bunar.

Na početku, kada je magarac shvatio šta se dešava, počeo je da riče. Ali, nakon određenog vremena, na iznenađenje svih, smirio se. Nakon mnogo lopata zemlje, farmer je na kraju odlučio da pogleda u bunar i bio je začuđen prizorom. Sa svakom lopatom zemlje koja bi pala na magaretova leđa, on je uradio nešto začuđujuće. Otresao bi zemlju sa leđa i popeo se na nju. Kako su komšije nastavile da zatrpavaju bunar, on bi otresao zemlju i popeo se malo više ka otvoru. Ubrzo, magarac je došao do vrha bunara i iskočio iz njega.

Život će da vas zatrpava zemljom, raznim načinima. Trik je da izađete iz bunara, otresete zemlju, i popnete se malo više svaki put. Svaki naš problem je stepenica.

Možemo izaći i iz najdubljeg bunara samo tako što nećemo odustati. Otresite probleme i uzdignite se.