Jedno od važnih, dosta komplikovanih pravila dobrog ponašanja je predstavljanje ili upoznavanje. Ovde se često greši i pravi se dilema ko se kome treba predstaviti: kako u privatnom tako i u društvenom životu. Običaj je da neko treće lice upozna osobe koje se međusobno ne poznaju.
Tako se mlađa osoba predstavlja starijoj, muškarac ženi, sem ako je žena mlađa, a muškarac stariji ili poštovana ličnost, zatim osoba niža po položaju se predstavlja starijoj – višoj po položaju.
Nemojte se obeshrabriti, pojasnićemo kroz primere. Potrebno je samo malo uvežbavati.

PRVO PRAVILO

Prvo pravilo kada se muškarac i žena upoznaju, tj. kada muškarca predstavljamo ženi?
Praktično to izgleda ovako: treće lice pokazujući rukom na muškarca, a gledajući u ženu kaže: »Gospođo Jagodinović dozvolite da vam predstavim moga prijatelja Peru Perića«. Po tom pravilu gospođa Jagodinović prva pruža ruku i kaže: »Drago mi je«, kulturno je dodati ili »raduje me što smo se upoznali«.

DRUGO PRAVILO

UPOZNAVANJE NA POSLU (osobu nižu i višu po položaju)

Kada osobu nižu po položaju, obično i po godinama predstavljamo starijoj po položaju-rangu, a često i po godinama, formula predstavljanja bi glasila ovako: treća osoba koja ih upoznaje gledajući u pretpostavljenog, a rukom pokazujući na mladog kolegu reći će: »Gospodine načelniče, dozvolite da Vam predstavim mladog kolegu na specijalizaciji Miku Mitrovića«. Po tom pravilu u znak da načelnik prihvata mladog kolegu prvi pruža ruku i kaže: »Drago mi je mladi kolega da smo se upoznali«.

TREĆE PRAVILO
KADA MLAĐU I STARIJU OSOBU UPOZNAJEMO

Kada mlađu osobu predstavljamo starijoj, formula predstavljanja bi glasila ovako:
Treća osoba koja ih upoznaje, gledajući u stariju gospođu koju dobro poznaje, a rukom pokazujući na mlađu reći će: draga moja NN, dozvoli da te upoznam sa mladom damom ćerkom moje koleginice ili ćerkom moje prijateljice NN, studentom. Ako želi starija gospođa, prva pruža ruku i izgovara svoje ime, a može samo i bez rukovanja da kaže: drago mi je i izgovori svoje ime.

FORME PREDSTAVLJANJA

Lepo vaspitan čovek se neće predstavljati sam, ako postoji treća osoba pored njih.
Ako se na ulici sretnete sa nekim poznanikom, niste obavezni da ga upoznate sa svima koji su sa vama u društvu.
Međutim, u kući ste obavezni da sve prisutne goste međusobno upoznate. To čini domaćin ili domaćica. Kada nekoga predstavljate izgovorite njegovo ime, može i prezime, ako je tako prepoznatljiv, njegovu profesiju. Tako će posle rukovanja novoupoznate osobe lakše stupiti u kontakt.
Nije nepristojno u toku razgovora ponovo upitati za ime, ako niste upamtili pri upoznavanju.
Razgovor počinje po pravilu stariji; ako su žena i muškarac onda žena prva govori.
Nije obavezno da se dve žene prilikom upoznavanja rukuju, mogu samo izgovoriti svoja imena.
Ako se više muškaraca upoznaje, svi stoje.
Ako su u pitanju muškarac i žena, muškarac stoji, žena ne treba da ustaje.
Žena ne treba da ustaje ni kad neko prilazi s drugom ženom i upoznaje ih.
Žena jedino ne može sedeti ako joj prilazi domaćica da se upoznaju, starija dama ili osoba sa visokom titulom.
Kad u društvu predstavljate svoje najbliže, dovoljno je reći njihovo ime i srodstvo.
Ako predstavljate svoju suprugu onda to treba naglasiti.
Ako su lica koja treba predstaviti različito stara i različitog ranga, onda se pridošlice predstavljaju.
U većem društvu u kući ili u zatvorenom prostoru novom gostu prilazi domaćica i predstavlja ga ostalim gostima izgovarajući njegovo ime i srodstvo, nekad i gde radi ili šta radi ako je tako prepoznatljiv ostalim gostima. Zatim ga odvodi do »njegovog« mesta, i upoznaje ga sa susedima za stolom. Tako će gosti za stolom lakše komunicirati i brže pronaći temu za razgovor.
Nepristojno je izbegavati upoznavanje sa osobama sa kojima dolazite u kontakt.

ODREĐENI IZUZECI
I IZUZETAK

Kada upoznajemo starijeg gospodina i mladu damu po pravilu bi trebalo da stariji gospodin bude predstavljen mladoj dami, ali ako upoznajemo starijeg, vrlo poštovanog i uticajnog gospodina i mladu damu, ovde treba postupiti obrnuto, rečima: »Gospodine predsedniče, dozvolite da vam predstavim gospođicu Jagodinović!« stručnjaka u toj i toj oblasti ili sportistu u datoj oblasti. Po pravilu predsednik prvi pruža ruku mladoj dami.

II IZUZETAK

UPOZNAVANJE MLADIH U KAFIĆU, NA MORU, SPORTSKOM TERENU ILI ŽURCI

Nije nepristojno ako se neka devojka dopadne mladiću u nekoj prilici i ako nema ko da ih upozna, dovoljno je da mladić bude malo vešt i duhovit i na simpatičan način priđe devojci koja ga je očarala. Sigurno neće biti odbijen. Iskrenost i dobra namera se osete.
To isto na vešt i duhovit način rade i pojedine devojke, ako primate da su muškarci neodlučni ili se plaše neuspeha. Vešte devojke vrlo brzo smisle način kako da zainteresuju mladića koji im se dopao, a da to ne deluje nametljivo i provokativno. Postoje i signali koje zainteresovana osoba emituje, a koji se lako primete.