Običan dan u jednom običnom preduzeću, ovde, kod nas na jugu, prema rečima svedoka, često izgleda ovako:

Na pitanje pretpostavljenog: „Koliko vas sada radi za mašinom?“, Dragica srdačno odgovara: „Nas trojica.“(Dodajte, molim vas, glasovni udar na vokal i). Čovek se okreće ka njoj, a pored nje, za mašinom, stoje i takođe se srdačno osmehuju Nadica i Slavica. Ispred zgrade u kojoj se ovo dešava, parkiran je kamion koji treba da bude natovaren, pa se tu Čeda dobrovoljno javlja da kaže: “Nas dva ćemo da natovarimo”, misleći na sebe i Pedu. Pri izlasku, zastali su pred vratima na kojima je zalepljen veliki papir i čitaju obaveštenje – Zbog predstojećih praznika firma neće raditi nedelju dana.

Tako to zna da bude, često, kod nas na jugu. A možda i šire. To ne znam, govorim o onome što pouzdano znam, a to je:

Da su za mašinom Pera, Mika i Laza onda bi izjava gospođe Dragice bila tačna. Ukoliko se govori o skupu muškaraca, tada su dvojica, trojica, četvorica, desetorica itd. Govoreći o ženama, može biti samo – nas tri, četiri, pet itd. A na ručak mogu otići njih dvoje, muškarac i žena, ili troje, četvoro, ukoliko su u grupi oba roda zastupljena, i muški i ženski.

Isto pravilo važiće i kada govorimo o deci, jer šta su oni drugo ako ne mali ljudi: tri devojčice, šestorica dečaka i troje dece, ako su i dečaci i devojčice u grupi.

Kada su ona dvojica uspešno završili posao, dobili su, zasluženo, obojica (sto znači i jedan i drugi) produženu pauzu za ručak. Zbog obima posla nisu stigli prvi, ali ni zadnji, jer zadnje mogu biti gume na onom kamionu, kao i prednje. Stigli su poslednji. Ipak, bilo je dovoljno mesta za sve. Pet stolica je bilo zauzeto, a četiri stolice bile su slobodne. I tu ćemo kod broja pet povući crtu – do pet to su stolice, od pet to je pet stolica, šest stolica itd.

Ovako nešto nije se desilo jedanput, dvaput ili triput, već i četiri i pet puta, mada, ovu stvar sa brojevima i nije tako teško naučiti, osim deklinacije nekih. Tu nam ostaje ovaj problem sa dve jabuke i dva deteta.

Da mi ostavimo ovu diskusiju o jabukama i primerima kao što su – troje makaze, dvoje pantalone, četvore rukavica i sl. za neki drugi put, ili da se nadamo da će neki umni ljudi, bez obzira na književne standarde malo pojednostaviti stvari i prilagoditi ih više duhu narodnog jezika.

Ono što je najvažnije u svemu je da će ovi vredni ljudi dobiti nedelju dana odmora, jer firma neće raditi zbog predstojećih praznika.