Evo jedne česte greške: Ja sam se izvinuo. Sad će neko reći da sam luda kad zameram čoveku što se izvinjava, ali ako se ispravno protumači navedena rečenica saznaćemo samo da je neko vrlo savitljiv, pa se dobro IZVIJA (vije)!

jogazin.wordpress.com

Kada se izvinjavamo, koristimo glagol IZVINITI (SE), čija promena u prezentu glasi:

IZVINIM (SE)                 IZVINIMO (SE)
IZVINIŠ (SE)                  IZVINITE (SE)
IZVINI                             IZVINE (SE)
promena glagola IZVINUTI (SE) – svršeni vid glagola viti(vijem), dakle onog glagola koji znači savijanje, izvijanje, a koji u prezentu glasi:
IZVINEM (SE)                IZVINEMO (SE)
IZVINEŠ (SE)                IZVINETE (SE)
IZVINE (SE)                   IZVINU (SE)
Da nije jednostavno, možete se uveriti ako sa zadrškom od nekoliko sekundi date tačnu varijantu – 1 ili 2?
Ako mi se ne 1) izviniš   2)izvineš, izvinuću se od muke ja.
Ako će biti lakše za pamćenje, kad se izvinjavate, koristite oblik koji ”vuče” na I: izvinIm, izvinIš, izvIni…