Prilikom susreta i razgovora treba voditi računa s kim i o čemu razgovarate. Izbor teme za razgovor ne može se unapred detaljno predvideti, ali se ne sme prepustiti slučaju! Ako ste Vi domaćin, morate voditi računa o mnogo čemu.

Ne smete dozvoliti da u vašoj kući ili na slavlju koje ste vi organizovali, gosti neistomišljenici započnu temu o ispravnosti i nadmoći svoje stranke i slabosti drugih stranaka. Svaku pomisao i insistiranje o političkim temama, vešto prekinuti i preusmeriti razgovor na neko putovanje, pesmu ili igru.

U razgovoru treba uvek ostati pristojan. Ne nametati sagovorniku svoje mišljenje, poštovati i njegovo. Netaktično i nepristojno je prekidati sagovornika. Upadati mu u reč. Ne dozvoljavati mu da kaže šta misli.
Nametati mu političku volju.

Osnovni principi o razgovorima

Da bi čovek ostao na visini, a ne povredivši integritet druge ličnosti, mora poštovati neke principe:
1. Ne guraj napred sebe i svoje brige kad razgovaraš s drugim.

2. Ne pričaj naivno o stvarima koje bi trebalo da zadržiš za sebe.
Gete je jednom rekao: »Čim se nađe u društvu, čovek bi trebalo da izvadi ključić iz srca i da ga stavi u džep. Oni koji ga ostavljaju u bravi jesu budale.«

3. Čuvaj se brbljanja, trača i ogovaranja kao greha. Nikad ne pričaj ono što nije dokazano, što si samo načuo, što dira u tuđu čast; budi štedljiv u sudovima, a velikodušniji u razumevanju i pohvalama.

4. Ono što ti drugi saopšti u poverenju sačuvaj po svaku cenu kao tajnu.

5. Ne okreći svom partneru pri razgovoru dugmad na kaputu.

6.Prava dama ne voli ni da je drugi za vreme razgovora diraju za ruke, kosu ili ne daj bože po vratu.

7. Ništa nije dosadnije u društvu nego slušati kad neko loše recituje ili još lošije peva.

8. Nije pristojno nikada nekome reći da laže, ma da vam je nekada toliko muka, već da nije sasvim u pravu ili da zaobilazi istinu. Ili još simpatičnije reći nekome: draga moja ili dragi moj, vi niste baš u ljubavi sa istinom.

9. Zevanje je još nepristojnije. I kada ste sami u kući, stavite ruku na usta.

10. Za vreme razgovora važno je gde ko sedi.
Domaćin mora da goste rasporedi po određenom redu. Preporučljivo je da domaćin senzitivnije odredi raspored gostiju za sedenje, kako bi svi pronašli sebe i imali temu za razgovor. U mešovitom društvu žene ne smeju biti izolovane zbog muških tema.

Kako se ponašati prema različitim ljudima?

Jedno od važnih pravila ljudskog ponašanja je govor. Onaj ko hoće imati dobar način ophođenja mora kontrolisati svoj jezik, svoje misli, svoj temperament.
Ne sme izgovoriti ni jednu reč koja može izazvati neželjenu reakciju kod njegovog partnera. Zato birajte reči i izraze, bogatite jezik.

»Stil je čovek, a čovek je stil« po stilu vašeg govora može se zaključiti kakav ste čovek. Nepristojnost uvek računa na pristojnost drugih, a uljudnost se uvek povlači pred drskošću.  Ako je neko nedovoljno pristojan, nemojte ga slediti, to ga neće popraviti. Naprotiv, prema pravilima bontona lepo vaspitan čovek ostaće potpuno prirodan u svim situacijama, čak i prema nepristojnom čoveku.

Ne pokušavajte da budete na visini, iznad svih drugih, ali ni snishodljivi.
Ne treba dozvoliti da vas zli ljudi izazovu. Nemojte misliti da će to, što ste nešto zaslužni glavom ili delom navesti zle ljude da vas puste na miru.
Među lopovima, prostima i glupavima, postoji večiti savez protiv svih razumnih i pametnih ljudi«. Treba njihovo ponašanje i iskaze uvek tumačiti kao pozitivan stimulans.  Ne zamarati misli njima i trošiti energiju uludo. Vaspitan čovek ne sme dozvoliti da drugi pate zbog njegove tuge ili radosti.